Ověřovací audit Association of European Coeliac Societies (AOECS)

AOECS je nezávislá organizace zastřešující spolky celiaků v celé Evropě. Společnost zavádí jednotný evropský licenční systém k označování potravin logem přeškrtnutého klasu prostřednictvím normy AOECS pro bezlepková jídla (vztahuje se na potraviny a nápoje).

Ve spolupráci se Sdružením celiaků ČR, provádíme audity dle technických požadavků standardu AOECS pro licencování symbolu přeškrnutého klasu.

Neváhejte nás kontaktovat