FSSC 22000 Packaging

FSSC 22000 Packaging – systém certifikace zaměřený na výrobu obalů a obalových materiálů. 

Schéma vychází z normy ISO 22000 pro řízení bezpečnosti potravin doplněné o požadavky ISO/TS 22002-4 a technické specifikace pro sektor PRPs.

Certifikace je určena pro všechny organizace, které vyrábějí primární a sekundární obaly ze skla, papíru, lepenky, plastů a kovů, které přicházejí do přímého styku s potravinami.

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci

 

Neváhejte nás kontaktovat