AKTUÁLNÍ NOVINKY
AKTUÁLNÍ INFORMACE O CERTIFIKACÍCH A ŠKOLENÍCH
VÍCE INFORMACÍ
CERTIFIKACE – ŠKOLENÍ
PROFESIONALITA, ZDVOŘILOST A SPOLEHLIVOST
VÍCE INFORMACÍ
CERTIFIKACE – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ISO 14001
Více informací
CERTIFIKACE – ZEMĚDĚLSTVÍ – POTRAVINÁŘSTVÍ
FSSC - HACCP -  BRC - GLOBAL GAP - GLUTEN FREE
Více informací
CERTIFIKACE – MANAGEMENT KVALITY
ISO 9001
Více informací
Školící a vzdělávací činnost
Více informací
Certifikace
Školení
Proces certifikace
Kalendář školení

VYHODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI

Na základě informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace.

PRVNÍ STUPEŇ CERTIFIKAČNÍHO AUDITU

Auditor provede přezkoumání dokumentace a vyhodnocení stavu připravenosti ke druhému stupni.

DRUHÝ STUPEŇ CERTIFIKAČNÍHO AUDITU

Výsledkem druhého stupně je ověření,  že zavedený systém je v souladu s požadavky normy.

PŘEZKOUMÁNÍ PROCESU A VYDÁNÍ CERTIFIKÁTU

Po přezkoumání a zhodnocení procesu certifikace  vystavíme  příslušný  certifikát.