GLOBALG.A.P.

Certifikace správné zemědělské praxe dle mezinárodního standardu GLOBALG.A.P., která je určena všem zemědělským podnikům a pěstitelům, kteří svoji produkci dodávají přes prostředníky nebo plánují nabízet spotřebitelům a obchodním společnostem a řetězcům.

Certifikace GLOBALG.A.P. zaručuje spotřebitelům, že potravina splňuje jejich očekávání a dosahuje bezpečnosti a uznání na mezinárodních trzích.

Přínos certifikace GLOBALG.A.P.  pro organizaci: 

 Bohemia Certification nabízí certifikaci GLOBALG.A.P. v oblasti: 

1/ Ovoce & Zelenina (Fruit&Vegetables) 

2/ Květiny & Okrasné rostliny (Flowers&Ornamentals)

3/ GLOBALG.A.P. GRASP 

Standard GLOBALG.A.P. Fruit&Vegetables pokrývá všechny fáze výroby, od předsklizňových činností, jako je správa půdy a aplikace přípravku na ochranu rostlin, až po manipulaci s produkty, balení a skladování po sklizni. 

Standard GLOBALG.A.P. Flowers&Ornamentals zahrnuje: rozmnožovací materiál, správu půdy a substrátu, používání hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, sklizeň a posklizňové ošetření.

Modul GLOBALG.A.P. GRASP je určen všem zemědělským producentům, kteří chtějí zajistit a prokázat splnění požadavků v sociální oblasti a oblasti BOZP.

Za nedlouho Vám nabídneme i certifikaci dodavatelského řetězce GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC), která je taktéž v České republice vyžadována obchodními řetězci při dodávkách zemědělské produkce.

Neváhejte nás kontaktovat