Změny norem FSSC, ISO 22000, GLOBALG.A.P., BRC, OHSAS

Dovolujeme si Vás informovat o nových verzí norem FSSC, ISO 22000, OHSAS,  GLOBALG.A.P. a BRC

Standard ISO 22000:2018 – vydaný 18.6.2018  a tímto datem bylo ustanoveno tříleté přechodové období do 18.6.2021. Platnost certifikátů ISO 22000:2005 je tedy nejdéle do 18.6.2021;

Schéma FSSC 22000 verze 5  – od 1.1.2020 vstupuje v platnost nová verze standardu FSSC22000 verze 5, platná pro food i obaly. Nové požadavky verze 5 naleznete na stránkách FSSC –  https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents/

Audity dle stávající verze 4.1 budou probíhat do 31.12.2019. Od 1.1.2020 budou audity FSSC  probíhat dle nové verze 5.
Přechodové období pro FSSC v5 je do 31.12.2020.

Standard GLOBALG.A.P verze 5.2 – platný od 1.8.2019

Standard ISO 45001:2018  (nahrazuje OHSAS 18001:2007) – tříleté přechodné období do 12.3.2021

Standard BRC Packaging and Packaging Materials verze 6 – audity dle nové verze budou probíhat od 1.2.2020