Školení systémů bezpečnosti potravin – nová norma ISO22000 a FSSC verze 5

Jednodenní školení na kterém získáte přehled o zásadách a požadavcích na systém bezpečnosti potravin dle standardu ISO 22000:2018, vydaný 29.6.2018 s přechodovým obdobím do 29.6.2021.
Schéma FSSC 22000 verze 5 platný od 1.1.2020. Audity na novou verzi 5 musí proběhnou v roce 2020.
Bude představena:
– struktura normy ISO 22000 a FSSC 22000
– požadavky na neohlášené audity, ochranu potravin (Food Defense) a prevence
proti potravinářským podvodům (Food Fraud)

Kurz probíhá v souladu s aktuální verzí standardu od roku 2018.

Termín školení:     10.10.2019
Místo školení:        Bohemia Certification s.r.o., Panská 6, Praha 1, (2. patro)
Školitel:                   Ing. Monika Milisderferová

Program školení:
08:45 – 9:00 hod.     Prezentace, začátek dopolední části
12:00 – 12:30 hod.    Polední přestávka
12:30 – 16:00 hod.    Odpolední část školení

Účastnický poplatek: 4.300, -/účastník;

Normy ISO 22000:2018 a FSSC nejsou součástí školení a každý účastník musí mít svoji normu.
Cena zahrnuje – vlastní školení, studijní materiály, oběd a vystavení Osvědčení o účasti na školení
Přihlášky: romana.sediva@bohemiacert.cz