O nás

Bohemia Certification je výhradně českou certifikační společností, jejíž auditoři disponují zkušenostmi z více jak 30 zemí světa, a to jak z auditů, tak ze školení prováděných pro certifikační orgány, podnikatelskou sféru i státní správu.

Společnost Bohemia Certification je nezávislým certifikačním orgánem nejen ve smyslu platných akreditačních pravidel Českého institutu pro akreditaci, ale rovněž ve smyslu závislosti na jakémkoliv systému spojených a dceřiných certifikačních orgánů.

Akreditace 17021Akreditace 17065

Naše společnost má tým kvalifikovaných auditorů a školitelů s mezinárodními zkušenostmi a s vysokou úrovní kvalifikace. Zaručujeme nezávislost na mezinárodních korporacích certifikačních firem. Zakládáme si na pružném a rychlém jednání s klienty, profesionalitě, zdvořilosti a spolehlivosti.

 

SLUŽBY

1/ Akreditované certifikace:
– systém managementu jakosti dle normy ISO 9001
– systém environmentálního managementu dle normy ISO 14001
– systém management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001
– systém řízení bezpečnosti potravin dle normy ISO 22000 (FSMS)
– systém řízení bezpečnosti potravin dle normy FSSC (ISO 22000 + ISO 22002-1)
– systém řízení bezpečnosti obalů dle normy FSSC (ISO 22000 + ISO 22002-4)
– systém řízení rizik při výrobě a distribuci potravin dle HACCP
– GLOBALG.A.P. – standard pro zemědělskou prvovýrobu

2/ Certifikace v rámci sdílených akreditací:
– BRC Global Standard for Packaging (výrobci obalů)

3/ Neakreditované certifikace:
– HACCP v provozech veřejného stravování
– zákaznické a dodavatelské audity
– ověřovací audit Gluten Free – nezávislé posouzení zavedené výroby bezlepkových výrobků
– ověřovací audit AOESC ve spolupráci se Sdružením celiaků ČR. z.s.
– ověřovací audity „Swiss Allergy Label“ pod švýcarskou společností Service Allergie Suisee SA.

4/ Školící a vzdělávací činnost
Auditoři Bohemia Certification s.r.o. poskytují širokou škálu školení v oblasti managementu a to formou otevřených školení nebo na půdě vysokých škol a univerzit v České republice, ale i zahraničí (například v Číně, Thajsku, Vietnamu, Rusku, Turecku, Řecku, Spojených Arabských Emirátech, Kuvajtu, Saúdské Arábii, Izraeli, Maďarsku, Velké Británii a v dalších zemích).
Auditoři Bohemia Certification s.r.o. mají zkušenosti z provádění auditů systémů řízení kvality nemocnic a transfuzních stanic v České republice. V zahraničí pracovníci Bohemia Certification prováděli audity stravovacích zařízení v nemocnicích v Kuwaitu a v Saúdské Arábii.


5/ Další služby

– Vypracování specifických norem (checklistů) pro prověřování dodavatelů
– Provádění zákaznických auditů (audity druhou a třetí stranou)
– Provádění auditů dodavatelů (audity druhou a třetí stranou)

 

NAŠE POLITIKA

Usilujeme o to, aby se naše společnost stala vyhledávaným certifikačním orgánem v oblasti akreditované certifikace a výrobků. Pro naplnění požadavků zákazníků chceme využít znalostí a zkušeností našich pracovníků a klademe důraz na:

profesionalitu, zdvořilost a spolehlivost

 • nestrannost a důvěrnost při provádění certifikačních činností
 • odpovědnost a objektivitu činností při provádění certifikace u našich zákazníků
 • vysokou odbornost auditorů
 • efektivní a otevřené komunikace mezi klienty, naší společností a auditory při pracovních setkáních i při řešení zpětných vazeb od zákazníků
 • vytvoření dostatečných zdrojů na pokrytí nezbytných požadavků na zajištění fungování společnosti v oblasti pracovního prostředí, infrastruktury i řízení lidských zdrojů

 

Zásady při stanovení politiky kvality

 je ve shodě s požadavky norem ISO 17021 a ISO 17065

 • odpovídá záměrům naší společnosti
 • obsahuje závazek k plnění požadavků na neustálé zvyšování efektivnosti zavedeného systému řízení
 • poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumání cílů kvality
 • je ve společnosti sdělována a pochopena – toto je uplatňováno formou školení a zveřejnění na webových stránkách
 • je pravidelně přezkoumávána – minimálně jednou za rok v rámci přezkoumání vedením – z hlediska neustálé vhodnosti
 • vyjadřuje se k:
  • důvěrnosti informací získaných v průběhu auditu
  • odborné způsobilosti interních i externích pracovníků
  • odpovědnosti za všechny své certifikační činnosti
  • otevřenosti – jako k zásadě, poskytovat přístup veřejnosti k příslušným informacím
  • reakcím na stížnosti

 

 Rovnost a diskriminace

Hlásíme se k zásadě rovnosti v každé oblasti své činnosti. Vynakládáme veškeré úsilí k prevenci diskriminujícího nebo nerovného zacházení, a to vůči svým zaměstnancům, dodavatelům a uživatelům jejich služeb bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské přesvědčení, věk, sexuální orientaci nebo handicap.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ BOHEMIA CERTIFICATION s.r.o.

Seznámení se službami poskytovaných naší společností v oblasti certifikace – viz příloha

Služby poskytované BC rev1