ČSN ISO 45001:2018

Dne 19.5.2020 jsme úspěšně získali Osvědčení o akreditaci na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018.