ISO 9001 – Systém managementu kvality (QMS)

Nejznámější a nejvíce používaná norma, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality. Výhodou je její jednoduchost, univerzálnost a aplikovatelnost na různé obory podnikání v oblasti výroby i služeb.

Efektivně implementovaný systém řízení kvality zlepšuje výkonnost podniku, je zárukou zajištění kvality pro zákazníky a obchodní partnery.

Základními požadavky je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality,  neustále jej zlepšovat a posilovat konkurenceschopnost. Způsobilost zavedeného systému lze dokládat certifikátem v rámci výběrových řízení.

 

Co přináší zavedení QMS v organizaci

  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností
  • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU
  • stabilizace dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu poskytovaných produktů
  • snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů společnosti
  • řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů
  • vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji
  • vzájemně výhodné obchodní vztahy