ISO 14001 – Systém environmentálního managementu EMS

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu systému environmentálního managementu. Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat efektivní politiku a stanovit cíle, které napomáhají plnit zákonné požadavky a využívat informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních dopadů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Základními požadavky je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále jej zlepšovat.

 

Přínos normy pro organizaci

  • prokázat dosažení plné shody s platnou legislativou a všemi aplikovatelnými environmentálními požadavky
  • snížit riziko vzniku neshod a havárií ovlivňujících životní prostředí
  • zlepšit vztahy a komunikaci s veřejností, státními orgány a ostatními zájmovými skupinami
  • rozšířit možnosti v exportní oblasti, státních zakázek a podpor podnikání