Audity FSSC Development Program

Audity FSSC Development Program –  jde o zjednodušený postup pro posouzení shody potravinářských společností, veřejného stravování i maloobchodu se základními požadavky FSSC. Společnosti se tak mohou rychle a efektivně prokázat dodržováním zásad správné provozní praxe v případech, kdy jim postačí tento způsob posouzení a nebo jsou v některé z fází příprav na plnou certifikaci systému bezpečnosti potravin. Zjednodušené požadavky standardu na společnosti a na certifikační orgány umožňují dosáhnou rychlého a efektivního posunu ve zlepšování kultury kvality a bezpečnosti potravin. Výstupem z auditu je vydané Osvědčení o shodě.